Fotodiena.

Mirdzot šķēpiem

"Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros, Tauru skaņās kad viļņojas gaiss, Cauri pilsētas vecajiem vārtiem Ienāk latviešu strēlnieku pulks."

Visiem strēlniekiem zobi tīri jo tīri izbakstīti.

09.05.2013. dienas fotogrāfija
Kategorijas: abstrakts